Entitats

Vols conèixer les entitats de L'Hospitalet?

Aquí trobareu tota la informació necessària sobre entitats

Preguntes freqüents

Si voleu donar de baixa una entitat i no sabeu com fer-ho, poseu-vos en contacte amb l'Oficina d'Entitats i us acompanyarem en aquest procés. 

Si voleu crear una associació, primer de tot cal tenir clares algunes qüestions:

 • Quin projecte volem iniciar?
 • Per què volem crear l'associació?
 • Quins són els nostres objectius? Per assolir-los, és necessari associar-nos? 
 • Hi ha aquesta mancança al territori?
 • Quantes persones serem?
 • A qui va dirigida?
 • Com volem que sigui la nostra entitat?

Abans de constituir legalment l'entitat al Registre d'Entitats Jurídiques de la Generalitat i al Registre Municipal d'Entitats de L’Hospitalet, és important clarificar què serà l’entitat, què es vol assolir, com ho vol assolir i a qui va dirigida.

Per tal d’ajudar-vos, podeu contactar amb l’Oficina d’Entitats de L’Hospitalet.

També podeu consultar el següent recurs que posem a la vostra disposició:

4 idees clau per engegar una entitat

Inscripció al registre d’entitats jurídiques de la generalitat

Havent decidit que es crea l’entitat, cal realitzar la inscripció de la constitució al Registre d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

El tràmit es pot fer de manera telemàtica adjuntant la documentació que es trobarà a la web de la Generalitat. En concret caldrà aportar la següent documentació:

 1. Acta fundacional (datada i signada per totes les sòcies fundadores): Model d'acta fundacional
 2. Còpia dels DNI / passaports / permisos de residència de totes les sòcies fundadores
 3. Els estatuts (datats i signats per totes les sòcies fundadores o, com a mínim, per president/a i secretari/a): Model orientatiu d'estatuts
 4. La justificació del pagament de la taxa (62,55 €) només s'exigeix en el moment d'iniciar la prestació del servei. Si es presenta documentació complementària relativa a un expedient en tràmit, no s'ha de tornar a pagar la taxa.

En el cas de les associacions esportives, el procés és diferent, ja que hi ha un Registre específic:

Registre entitats esportives Generalitat

Petició del nif de l’entitat

El NIF és un document necessari per tal de poder iniciar l’activitat econòmica de l’associació, per exemple per poder rebre factures,  obrir un compte corrent, demanar subvencions, contractar serveis, entre d’altres.

La documentació que cal presentar a Hisenda és la següent:

 1. Resolució favorable d’inscripció al Registre d’associacions
 2. Original i còpia dels Estatuts
 3. Original i còpia de l’Acta fundacional
 4. Original i còpia del DNI/NIF del representant legal de l’entitat (president/presidenta)
 5. La declaració censal (model 036), que trobareu al web de l’Agència Tributària.

Registre municipal d’entitats

Formar part del Registre Municipal d'Entitats facilita les relacions entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i l’associació. Cal aportar la següent documentació:

 1. Acta fundacional (datada i signada per totes les sòcies fundadores)
 2. Resolució definitiva d’inscripció al registre de la Generalitat
 3. NIF definitiu
 4. Estatuts aprovats pel Registre de la Generalitat
 5. Certificat del nº de sòcies, signat per secretària amb vistiplau de president/a

Recursos per constituir una entitat

Des de l’Oficina d’Entitats us donarem suport en aquest procés. Igualment, podeu consultar els següents recursos:

Participació

Un òrgan de participació és un grup format per membres d'una organització que es reuneixen periòdicament per deliberar i informar-se sobre un àmbit o àrea específica del mateix. La teva entitat pot participar als òrgans de participació de L'Hospitalet que siguin oberts. 

Comunicació i digitalització 

Cada cop més, les entitats requereixen de tenir una bona estratègia comunicativa. A l'apartat de Formació, podreu trobar opcions per adquirir coneixements al respecte.

També podeu consultar els següents recursos que posem a la vostra disposició:

Si voleu donar de baixa una entitat i no sabeu com fer-ho, poseu-vos en contacte amb l'Oficina d'Entitats i us acompanyarem en aquest procés.