Serveis i recursos

Descobreix tots els serveis que oferim des de l'Oficina d'Entitats

Atenció i suport a les entitats i associacions de la ciutat sense afany de lucre.

Suport tràmits

Tràmits d'interès per a les entitats

Consulta els principals tràmits d'interès per a les entitats que es poden fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de L'Hospitalet.

(Ex. Si la vostra entitat ha aconseguit subvencions superiors a 10.000€ heu de comunicar-ho)

(Són aquelles amb objecte, dotació pressupostària i beneficiari que apareixen determinades expressament a l'estat de despeses del pressupost)