Serveis i recursos

Descobreix tots els serveis que oferim des de l'Oficina d'Entitats

Atenció i suport a les entitats i associacions de la ciutat sense afany de lucre.


Publicacions

En aquest apartat des de l'Ajuntament de L'Hospitalet volem posar a disposició de les entitats tota aquelles publicacions o informació rellevant que pugui facilitar la vostra tasca.

També volem posar a la vostre disposició altres pàgines web on podeu trobar informació de qualitat que us pugui ser d'utilitat. Com les que podeu veure a continuació:

  • Xarxanet - Web relacionada amb entitats catalanes de tots els sectors associatius.
    • Ofereix difusió de l'activitat d'entitats, reflexionar i generar opinió al voltant de l'associacionisme, assessorament a les entitats i establir punts de trobada entre associacions
  • Diputació de Barcelona - Web amb recursos per a les entitats
    • Ofereix un espai amb recursos on les entitats poden col·laborar amb els organismes per tal de donar resposta a les necessitats socials del territori. Presenta una agenda d'activitats on les entitats poden acudir i crear una xarxa comunitària. I per últim, ofereixen subvencions i premis per poder finançar la vostra entitat.