Serveis i recursos

Descobreix tots els serveis que oferim des de l'Oficina d'Entitats

Atenció i suport a les entitats i associacions de la ciutat sense afany de lucre.


Guies i publicacions

En aquest apartat posem a la disposició de les entitats guies amb informació rellevant que pugui donar suport a tràmits que s'han de dur a terme freqüentment.

Guies per a la sol·licitud de subvencions de concurrència competitiva per a entitats

Guies per a la justificació de subvencions de concurrència competitiva i nominatives per a entitat

Guies per a la creació d'una entitat

Guies per a la gestió d'una entitat

També volem posar a la vostra disposició altres pàgines web on podeu trobar informació de qualitat que us pugui ser útil. Com les que podeu veure a continuació:

  • Xarxanet Web relacionat amb entitats catalanes de tots els sectors associatius
    • Ofereix difusió de l'activitat d'entitats, reflexionar i generar opinió sobre l'associacionisme, l'assessorament a les entitats i establir punts de trobada entre associacions
  • Diputació de Barcelona Web amb recursos per a les entitats
    • Ofereix un espai amb recursos on les entitats poden col·laborar amb els organismes per donar resposta a les necessitats socials del territori. Presenta una agenda d'activitats on les entitats hi poden acudir i crear una xarxa comunitària. I per últim, ofereixen subvencions i premis per poder finançar la vostra entitat.

Calendari de convocatòries de finançament anuals 2024