Serveis i recursos

Descobreix tots els serveis que oferim des de l'Oficina d'Entitats

Atenció i suport a les entitats i associacions de la ciutat sense afany de lucre.


Pla estratègic

En relació al Pla estratègic de Subvencions, aquest pla mostra la concreció dels objectius, els terminis necessaris per a la seva consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament.

Com a instrument de planificació, gestió i control de les polítiques públiques de contingut subvencional, es tracta d'una eina al servei de la ciutadania, la qual estableix els principis rectors de la gestió de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de L'Hospitalet.