Serveis i recursos

Descobreix tots els serveis que oferim des de l'Oficina d'Entitats

Atenció i suport a les entitats i associacions de la ciutat sense afany de lucre.

Subvencions

Aquí trobareu tota la informació necessària sobre Subvencions.

Normativa

En aquest apartat trobareu la normativa municipal més rellevant en matèria de subvencions.

Normativa municipal
Pla estratègic

En aquest apartat trobareu el Pla Estratègic de Subvencions. Aquest pla mostra la concreció dels objectius, els terminis necessaris per a la seva consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament.

Pla estratègic de subvencions
Convocatòries de l'any en curs

En aquest apartat podreu veure totes les convocatòries de subvencions de l'Ajuntament de L'Hospitalet

Convocatòries de l'any en curs
Transparència

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb la concessió de subvencions.

Transparència