Serveis i recursos

Descobreix tots els serveis que oferim des de l'Oficina d'Entitats

Atenció i suport a les entitats i associacions de la ciutat sense afany de lucre.

Cessió d'espais

L'Oficina d'Entitats no disposa d'espais municipals ni gestiona els existents. Per obtenir informació al respecte us heu d’adreçar a la vostra Regidoria de Districte o a l’àrea municipal dins l’àmbit de la qual s’inscriguin les vostres activitats.

D'altra banda, us detallem la informació sobre els tràmits a seguir per a poder sol·licitar espais que es cedeixen per a ús puntual de les entitats. Aquests són els recursos disponibles:

Cessió d’espais als equipaments culturals municipals

Per realitzar el tràmit haureu de presentar la següent documentació necessària: la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i el rebut de l’assegurança, i un projecte descriptiu en cas de sol·licitud de llarga durada. Teniu tota la informació i l'accés al tràmit a aquest web.

Al mateix enllaç teniu accés als diferents equipaments que cedeixen els espais, per poder veure quin compleix millor amb les vostres necessitats (accessibilitat, ubicació, etc).

Reserves d’espais a les Biblioteques de L’Hospitalet

Les entitats sense afany de lucre no estan subjectes a l’abonament de les taxes per la cessió dels espais. Teniu tota la informació i l'accés al tràmit a aquest web.

Cessió d'espais a Torre Barrina (projectes audiovisuals i multimèdia)

Torre Barrina té un servei públic adreçat a entitats o col·lectius que necessitin un espai per a la formació, la producció i la difusió de projectes audiovisuals i multimèdia. On podreu trobar suport tècnic multimèdia per a desenvolupar projectes socials, educatius o comunitaris. 

Teniu tota la informació i l'accés al tràmit a aquest web.

Residències al Centre Cultural La Bòbila (projectes escènics)

Si sou una entitat de l’àmbit teatral, el Centre Cultural La Bòbila ofereix la possibilitat de tenir companyies en residència al seu equipament. Les residències de les companyies són de tres mesos amb possibilitat de renovació. Teniu tota la informació i l'accés al tràmit a aquest web.

És important aclarir que, des de l’Oficina d’Entitats us facilitem aquests tràmits, però en cap cas podem determinar si la vostra petició serà acceptada o informar-vos de l'estat de la petició. Per aquesta informació us haureu d'adreçar al Servei corresponent de cada opció.