Notícies

Estigues al dia

Notícies d'interès per les entitats de L'Hospitalet de Llobregat

Actualitat entitats | 05/10/2023

Comença la constitució dels consells de districte de la ciutat

Fins al 10 d’octubre, es constitueixen els sis consells de districte de L’Hospitalet, òrgans consultius i de participació de la ciutat

Fins al 10 d’octubre es constituiran els sis consells de districte de L’Hospitalet, òrgans consultius i de participació de la ciutadania. Ahir, 4 d’octubre, a la tarda va tenir lloc la primera constitució, la del consell del Districte IV (les Planes i la Florida).

Durant les diferents sessions constitutives, els membres dels consells accepten el càrrec i també es nomena un representant ciutadà per formar part del Consell de Ciutat, que està previst que es constitueixi en unes setmanes.

El Ple de cadascun dels consells de districte està format per set regidors membres de la corporació —president/ta, vicepresident/ta i un regidor/a en representació de cadascun dels grups polítics municipals. I també per representants dels veïns i les entitats: un representant d’una associació de veïns de cada barri, un representant de la comissió de seguiment dels plans de barri (en aquells districtes en els quals existeixin), un representant dels consells sectorials d’Educació i de Serveis Socials, fins a un màxim de 5 membres designats entre veïns/es o entitats que portin a terme una tasca significativa en l’àmbit territorial del Districte, i, finalment, entre 14 i 27 membres en representació de les entitats que tinguin la seva seu o portin a terme activitats en l’àmbit territorial del Districte. Aquest any, un total de 137 entitats participen en els sis consells de districte de la ciutat.

El calendari dels propers actes de constitució és el següent:

  • Consell del Districte I (el Centre, Sant Josep i Sanfeliu), 10 d’octubre, a les 18.30 hores, a la Regidoria del Districte I (rambla de Just Oliveras, 23).
  • Consell del Districte II (Collblanc-la Torrassa, 10 d’octubre, a les 18.30 hores, al Centre Cultural Collblanc-la Torrassa (carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 87).
  • Consell del Districte III (Santa Eulàlia i Granvia Sud), 9 d’octubre, a les 18.30 hores, al Centre Cultural Santa Eulàlia – José María García-Calvillo (plaça de Maria Artigal).
  • Consell del Districte V (Pubilla Cases i Can Serra), 5 d’octubre, a les 18.30 hores, a la Regidoria dels districtes IV-V (carrer de Belchite, 5-7).
  • Consell de Districte VI (Bellvitge-Gornal), 10 d’octubre, a les 18.30 hores, al Centre Cultural Bellvitge-Gornal (plaça de la Cultura, 1).

La presidència dels consells recau en regidors i regidores membres de la corporació: el president del Districte I és José Antonio Alcaide; del Districte II, Olga Gómez; del Districte III, Imán Aisa; dels districtes IV i V, Lola Ramos, i del Districte VI, Maite Revilla.

Els consells de districte de L’Hospitalet
Els consells de districte de L’Hospitalet són òrgans consultius i de participació ciutadana que es van instaurar per primer cop l’any 2013, després d’aprovar-se el nou Reglament orgànic de participació ciutadana de L’Hospitalet. Es van crear en relació amb l’acció municipal als barris, i es reuneixen de forma ordinària un cop cada tres mesos i en sessió extraordinària a iniciativa de la presidència del consell, del/de la regidor/ra de districte o quan ho sol·liciti la tercera part dels integrants del Ple.

Les seves funcions són seguir l’actuació municipal al districte; elevar a altres òrgans municipals propostes d’actuació a petició dels veïns i de les veïnes; conèixer i analitzar les accions del Pla d’acció municipal que afectin el territori; fer seguiment de la gestió dels plans de barri; conèixer el projecte anual de pressupostos municipals, o traslladar a la Junta Local de Seguretat els problemes de seguretat ciutadana del districte, entre d’altres.

L’Ajuntament de L’Hospitalet va ser el primer municipi de Catalunya que el 2013 va adaptar el seu règim d’organització i de funcionament a la Llei de grans ciutats. Aquest procés va implicar una ampliació dels instruments de participació ciutadana amb la creació dels consells de districte i el Consell Social de ciutat.

Vols rebre informació sobre el teixit associatiu a L'Hospitalet de Llobregat?

Butlletí de l'Oficina d'Entitats de L'Hospitalet