Notícies

Estigues al dia

Notícies d'interès per les entitats de L'Hospitalet de Llobregat

Normativa | 24/04/2024

Per què és important notificar les noves juntes directives de la vostra entitat?

L’Oficina d’Entitats disposa d’una guia sobre com modificar la junta directiva d’una entitat

La junta directiva de les associacions és l’òrgan de govern de l’entitat, té caràcter col·legiat i ha d’estar formada per un mínim de tres persones. Els estatuts de l’associació determinen la durada del seu mandat, que no pot superar els cinc anys (a excepció de les entitats registrades al Consell Català de l’Esport, que tenen un mandat mínim de quatre anys i màxim de vuit anys).

Cal renovar la junta directiva quan s’esgota el mandat, encara que tots els membres siguin reelegits, i també quan es produeixen vacants per canvis en els membres.


Per què és important actualitzar la informació de les juntes directives?
Tenir la junta directiva actualitzada és una obligació de l’entitat i un requisit imprescindible per poder fer tràmits fonamentals en la vida de l’entitat, com ara sol·licitar el certificat digital.

No tenir correctament inscrita la renovació de la junta directiva pot comportar també dificultats, per exemple, en la gestió dels comptes bancaris o si calgués fer una modificació d’estatuts.

Com es renova i es notifica la nova junta directiva?
La renovació de la junta ha de seguir un determinat procediment, d’acord amb la normativa i amb allò que estableixin els estatuts.


S’han de seguir els següents passos:

  1. Convocar una assemblea general per procedir a la renovació de càrrecs, amb el format i els terminis que estableixin els estatuts.
  2. Els nous càrrecs s’han d’inscriure en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el tràmit en línia d’inscripció dels canvis en la composició dels òrgans de govern, en el termini màxim d’un mes des de la celebració de l’assemblea.
  3. Un cop s’obté la resolució d’inscripció dels nous càrrecs en el Registre d’Associacions de la Generalitat, s’ha de registrar la nova junta en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de L’Hospitalet mitjançant el tràmit en línia de modificació de dades d’entitat de la seu electrònica.

Per comunicar l’actualització en el Registre Municipal d'Entitats, cal identificar-se amb certificat digital, IdCAT mòbil o Cl@ve i aportar el certificat o document acreditatiu de nomenament de l’actual junta, o una còpia del justificant de presentació en el Registre d’Associacions de la Generalitat.

L’Oficina d’Entitats disposa de diferents guies explicatives sobre la gestió d’una entitat, com ara una guia explicativa amb tots els detalls sobre com modificar la junta directiva, on es pot ampliar tota aquesta informació.

Per a qualsevol qüestió sobre el procés, no dubteu a contactar amb el personal de l’Oficina d’Entitats al correu oficinaentitats@l-h.cat. També es pot acudir presencialment a l’Oficina els matins dels dimarts als divendres de 10 a 14 hores i les tardes dels dimarts i dimecres de 16 a 19 hores.

Guia per modificar la Junta Directiva d'una entitat

Vols rebre informació sobre el teixit associatiu a L'Hospitalet de Llobregat?

Butlletí de l'Oficina d'Entitats de L'Hospitalet